Koko Suomi asuttuna

  • Kaupungeissa eivät riitä tilat, palvelut, eivätkä rahat kaikille.
  • Tiet, palvelut, terveydenhoito, kaupat ja pankit pitää löytyä järkevän matkan päästä.
  • Kannustetaan tilamyyntiä. Se takaa kuluttajille varmasti tuoreet tuotteet ja viljelijälle paremman siivun tuotteen loppuhinnasta.
  • Maatilat, metsät, kaivokset tai raskas teollisuus ei menesty kehäteiden varsilla.