Turvallisuus kuuluu kaikille meille

  • arjen turvallisuus on elämän perusedellytys
  • henkilöliikenteen kuljettajille nollatoleranssi päihteiden käyttöön. Testit käyttöön ennen työvuoron alkua.
  • väkivalta- ja seksuaalirikosten tuomioita on kovennettava huomattavasti!
  • eläinsuojelurikoksista annettavia tuomioita on kovennettava! Myös eläimillä on oikeus turvalliseen elämään.
  • poliisien määrää tulee lisätä ja liikkuvan poliisin toiminta käynnistää uudelleen
  • ansiosidonnainen työttömyysturva kuuluu kaikille